Contribution

حمایت و پشتیبانی‌ از فعالیتها و برنامه‌های سعید شمیرانی

Amount: 

Move
Display 0 | 5 | 10 | 15 Stories

Multimedia

Topics
Top Story

سعید شمیرانی و آرین وطن خواه - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی و کورش رادمنش - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی - ۹ دسامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی - ۷ دسامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا - قسمت دوم

سعید شمیرانی - ۷ دسامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا - قسمت اول

سعید شمیرانی - ۲ دسامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

گفتگو ویژه سعید شمیرانی و کوروش رادمنش - ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی و کوروش رادمنش پیرامون مذاکرات هسته‌ای - ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

برنامه ويژه انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا و تأثيرات آن با پيروزی جمهوريخواهان در منطقه و ايران عزيزمان با حضور جناب کوروش رادمنش-۵ نوامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی- ۴ نوامبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی - ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴ - فقط پخش صدا

ويژه برنامه قيام مردم اصفهان و تهران عليه اسيدپاشی بر روي دختران-۲۲ اکتبر ۲۰۱۴-فقط پخش صدا